Strefa kursanta
Egzamin

Ważne informacje dotyczące egzaminu państwowego

 1. Czas trwania 25 minut.
 2. Cały test posiada pytania tylko "jednokrotnego wyboru".
 3. Każdemu pytaniu została przdzielona określona liczba punktów w zależności od trudności zagadnienia.
 4. Czas odpowiedzi na pytanie z sekwencją filmową jest ograniczony do 10 sekund, czas upływa od momentu uruchomienia sekwencji.
 5. Raz udzielona i zatwierdzona odpowiedź jest wiążąca, tzn. nie ma możliwości powrotu do pytań i poprawienia odpowiedzi.
 6. Do nawigacji oraz udzielania pytań będzie wykorzystywana "Klawiatura egzaminacyjna".
 7. Opłaty urzędowe:
  • Koszt egzaminu teoretycznego w WORD Piła: 30zł
  • Koszt egzaminu praktycznego w WORD Piła: 140zł
  • Koszt wydania prawa jazdy w Starostwie Powiatowym: 100zł

Egzamin on-line

Podstawowe wymogi ustawowe

W przypadku chęci podejścia do egzaminu państwowego ustawowego musisz spełniać następujące warunki:

 • Wiek (ukończone 17 lat i 9 miesięcy), osoby niepełnoletnie dodatkowo muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Orzeczenie lekarskie o zdolności do prowadzenia pojazdów danej kategorii.

Piłka ręczna sponsorujemy